Wyszukaj firmę w bazie...

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Dane kontaktowe

Opis działalności

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Forum, którego siedziba mieści się w Krakowie, zajmuje się funduszami inwestycyjnymi dedykowanymi, alternatywnymi, aktywnymi oraz sekurytyzacyjnymi. Fundusze alternatywne dotyczą najczęściej nieruchomości i portfeli wierzytelności, które są podstawą również w przypadku funduszy sekurytyzacyjnych. Fundusze aktywne to głównie obligacje i rynki papierów wartościowych. FIZ są dopasowywane do klientów.

Lokalizacja firmy na mapie:

Ocena firmy

Ocena:

Ocena: 2.4/10 (47 głosów)

Inne informacje

Firma

Promuj skuteczniej swoją firmę

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.