Dla sektora usług

Program integrujący z ZSMOPL

Aplikacja, którą stworzyliśmy z naszym zespołem, to odpowiedź na nowe przepisy, które Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w zakresie raportowania dla podmiotów, które prowadzą aktywny obrót wyrobami…